MALARZ WALTER THUN

Dorastał w Erfurcie (Turyngia, Niemcy), gdzie studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych. Po jej ukończeniu, zafascynowany malarstwem ściennym, udał się na wędrówkę artystyczną do pracowni mistrzów malarstwa kościelnego. Tak zaczęły się jego zmagania z podłożem malarskim i farbami, jak również z motywami religijnymi w sztuce plastycznej. Opanował umiejętność sporządzania farb z białka jaja kurzego i wosku pszczelego; obrazy malowane nimi rozświetlały mroczne wnętrza kościołów. Wojna przerwała jego artystyczne wojaże, ale nawet wtedy stworzył kilka malowideł ściennych, przydających koloru i światła temu ponuremu czasowi.

W okresie powojennym odkrył na nowo świat przyrody. Eksperymentował z techniką malowania akwarelą, aby zaspokoić swoją potrzebę wyrażania ekspresji. Inspirował się „Teorią kolorów” Goethego. Powstawanie koloru w wyniku walki światła i ciemności stało się jego żywym doświadczeniem determinując kolorystykę malowanych przez niego obrazów, przedstawiających zarówno przyrodę, jak i ludzi.

Dzięki opracowaniu nowej techniki nakładania warstw farb olejnych, pozbawionej wad gęstości i ciężkości oleju, blasku nabrały również jego obrazy olejne. Walcząc z materią nie pozostawiał obojętny na tematy swoich dzieł. Do przyrody miał stosunek niemal medytacyjny, starał się ją przeniknąć i wyrazić w obrazach jej twórczy pierwiastek. Wiatr i burza. Słońce. Żywioły wody i ziemi odpowiadały na jego przepełnione miłością i oddaniem wysiłki, pozwalając mu odnaleźć swoje metafizyczne tło, warunkujące kompozycję barw. Na skutego takiego podejścia rośliny stawały się dla niego przezroczyste, co umożliwiało mu włączanie związanych z nimi aspektów do kompozycji swoich obrazów. Malując zwierzęta poddawał się działaniom sił świata nadzmysłowego, pozwalających zbliżyć widza do prawdziwej natury świata zwierząt.

W człowieku starał się ukazać to, co szlachetne i dobre oraz „wyższe”, przeobrażone w światłość i wyróżniające się ponad to co „niskie”. Z tego względu często wykorzystywał motywy religijne w swoich pracach. Każde z jego dzieł jest mikrokosmiczną częścią harmonijnej, makrokosmicznej całości.

Reprodukcje poniższych obrazów Waltera Thuna (obrazy: 1-25 w formacie 35×50 cm, obrazy: 26-72 w formacie 40×50 cm, bez możliwości wyboru papieru i kartonu)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, przetwarzanie, pisemne, elektroniczne, całościowe lub częściowe przedruki, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie bez wiążącej umowy z Wydawnictwem Otylia są niedozwolone, nielegalne, i grożą odpowiedzialnością karną.

Showing 1–24 of 72 results