biodynamicznie

Preparaty biodynamiczne

Preparaty biodynamiczne stanowią istotny element biodynamicznej metody gospodarowania, która w sposób zasadniczy różni się od innych kierunków ekologicznych w rolnictwie. Najogólniej rzecz biorąc są to specjalne substancje organiczne lub mineralne, które nie występują w przyrodzie w sposób wolny. Dopiero łącząc „pracą rąk ludzkich” odpowiednie rośliny, minerały, organy i odchody zwierzęce, a także drewno właściwych drzew, według przepisu Rudolfa Steinera i poddając je odpowiednim procesom naturalnym występującym w przyrodzie, uzyskuje się poszczególne preparaty. Wyróżnia się osiem preparatów podstawowych od 500 do 508 oraz zbiorczy łajniakowy CPP.

Wszystko, co Państwu udostępniamy, jest wytworzone zgodnie z zasadami Demeter.

Działanie preparatów biodynamicznych

Zostało wykazane, że w bezpośrednim otoczeniu preparatów biodynamicznych rozwijają się charakterystyczne dla danego ich rodzaju mikroorganizmy. Tutaj należy spojrzeć nie tylko substancjonalnie, ale tak jak Maria Thun, autorka m.in. kalendarza biodynamicznego Dni siewu, która wykazała naukowo wpływ odpowiednich sił kosmicznych na wzrost roślin. Ich działanie jest potęgowane przez te właśnie biodynamiczne substancje. Można preparaty pojmować jako przewodniki dla sił kosmicznych, tak jak w przypadku drutu miedzianego, który jest przewodnikiem dla elektryczności. Każdy poszczególny preparat biodynamiczny przewodzi specyficzne impulsy kosmiczne, a ich zastosowanie przekonuje każdego – nie tylko Biodynamika. Stosuje się je w bardzo małych, homeopatycznych ilościach. Praktyka i wiedza naukowa wykazują ich niezwykle wysoką i wprost zadziwiającą skuteczność.

Część zdjęć pochodzi z wizyt podczas edukacji bezpośrednio u Christiana von Wistinghausena.

Gdzie znaleźć informacje na temat preparatów biodynamicznych?

Wyczerpujące informacje na temat preparatów biodynamicznych znajdą Państwo w książkach:

Zapraszamy również na płatne konsultacje biodynamiczne.

UWAGA
Preparaty biodynamiczne co do zasady są wytwarzane wyłącznie przez każdego zainteresowanego (Biodynamika) na terenie posiadanego gospodarstwa czy własnej działki. Nasza oferta preparatów biodynamicznych jest jedynie wspomożeniem Państwa ewentualnych niedoborów w tym zakresie. Na biopasza.pl wszystko co udostępniamy Państwu jest wytworzone zgodnie z zasadami Demeter.

Wszelkie prawa dotyczące zamieszczonego na stronie internetowej tekstu są zastrzeżone.
Przetwarzanie pisemne, elektroniczne, całościowe lub częściowe przedruki, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie są niedozwolone, nielegalne i grożą odpowiedzialnością karną.

Kupując u nas „Dni Siewu”, książki, reprodukcje Waltera Thuna i preparaty biodynamiczne, wspierasz dalsze prace badawcze zainicjowane przez Marię Thun.

dyplom

Dyplom ukończenia przez Michalinę Osetek u dr. Christiana Wistinghausena kursu sporządzania preparatów biodynamicznych.

Wyświetlanie 14 produktów