DNI SIEWU W PSZCZELARSTWIE – ANTONI FAJGER – POKARM