Wprowadzenie do biodynamiki. Definicja, znaczenie, zastosowanie w praktyce

Wprowadzenie do biodynamiki. Definicja, znaczenie, zastosowanie w praktyce

Biodynamika to pojęcie związane z rolnictwem. Ogólnie rzecz ujmując, oznacza ono takie działania, które są jednocześnie przyjazne środowisku i spełniają oczekiwania konsumentów związane z jakością dostarczanych produktów. Czy znaczy to jednak, że rolnictwo biodynamiczne jest tym samym co rolnictwo ekologiczne? W jakiejś części tak jednak w tym pierwszym pojawiają się też odmienne elementy.

Charakter rolnictwa biodynamicznego

Podstawą rolnictwa biodynamicznego jest zaufanie do natury. Każdy, kto zajmuje się tego typu działalnością, powinien postawić przed sobą cel, jakim jest nieprzeszkadzanie przyrodzie w jej naturalnym rozwoju. Czasami rolnictwo biodynamiczne może więc oznaczać nie tyle konieczność podejmowania określonych działań, ile konieczność powstrzymania się od określonych działań.

Z charakteru rolnictwa biodynamicznego wynika wprost to, że nie może być ono stosowane na masową skalę. Efektem wprowadzania tego rodzaju rozwiązania jest raczej wiele mniejszych gospodarstw, nastawionych nie na ilość, lecz na jakość produkowanego jedzenia. Jest to więc pewna odtrutka na dominujący dziś model rolnictwa nastawionego nie na jakość, tylko na ilość żywności.

Rolnictwo biodynamiczne nie korzysta z chemicznych substancji, które na przykład przyspieszają wzrost roślin. Wszystkie środki, które wykorzystuje się w celu uzyskania jak najlepszych plonów, mają charakter naturalny. Czy jednak takie działanie ma rację bytu w świecie, który jest już tak zmieniony przez człowieka, że trudno w nim o cokolwiek stuprocentowo naturalnego i niezanieczyszczonego? Można powiedzieć, że rolnictwo dynamiczne stanowi właśnie próbę znalezienia takiej przestrzeni, która wolna byłaby od negatywnego wpływu pewnych niekorzystnych czynników cywilizacyjnych.

Dla kogo jest więc przeznaczone rolnictwo biodynamiczne? Tylko da tych, którzy mają cierpliwość do czekania na naturalny, niewspomagany zanadto rozwój przyrody.